KVKK

KVKK Politikamız 1 Ocak 2023 tarihinde güncellenmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


ERGUVAN GLOBAL LIMITED Şirketi (“erguvanozbek.com”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.


1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


Veri Sorumlusu:


ERGUVAN GLOBAL LIMITED Şirketi


Yalı Mahallesi 6328 Sk. No: 33 İç Kapı No: 18 3550 Karşıyaka – İzmir


2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI


– Online satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi
– Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi
– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
– Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
– Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
– İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
– İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
– Satış süreçlerinin yürütülmesi
– Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
– Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
– Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
– Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi


3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kişisel veriler;


– İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim şirketlerine, mali müşavirlere,
– Hukuk bürolarına,
– Online satış hizmetinin sunulması için anlaşmalı üçüncü taraf şirketlere,
– Banka ve finans kuruluşlarına,
– İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.


4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları aracılığı ile açık rızanız ya da Kanun’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda erguvanozbek.com’ un ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.


5.İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN HAKLARI


Kanun’un 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; erguvanozbek.com’un yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.


Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ


ERGÜVAN ÖZBEK ŞAHIS ŞİRKETİ (“erguvanozbek.com”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu Açık Rıza Metni ile Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Başarı Mühendisi müşterilerin açık rızalarının temini amaçlanmaktadır.


Açık rıza gerektirmeyen durumlarda ise Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren durumlarda da Aydınlatma Metni’ n de belirtilen temel ilkelere uygun veri işlenmektedir.


Buna göre kişisel veriler, erguvanozbek.com tarafından,


– Ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı tarafıma iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi,
– Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerimin tespit edilmesi,
– Daha verimli ve iyi hizmet alabilmek adına beğenilerime, hobilerime, kişisel zevklerime, ziyaret ettiğim sayfalara, siparişlerime ve şikayetlerime ilişkin profilleme yapılmasına ve raporlamaların oluşturulması,
– Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
– Üyelik işlemlerimin tesis edilmesi,
– Üyelik ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi, amaçlarıyla işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Hak Atölyesi" nde başarının sıkı çalışmanın, eğitimin ve sabrın sonucu olduğuna inanıyoruz. Verilen örnekler genel olarak değerlendirilmemeli ve hiçbir zaman sonuç garantisi olmadığı bilinmelidir. Sağlanan bilgiler doğası gereği eğiticidir ve yasal veya finansal tavsiye niteliğinde değildir. Bu web sitesini veya herhangi bir ilgili materyali kullanarak, kendi sonuçlarınızın veya bunların eksikliğinin tüm sorumluluğunu almayı kabul edersiniz. Ekibimiz sizi desteklemek için burada, ancak herhangi bir aksiyona geçmeden veya herhangi bir risk almadan önce her zaman durum tespiti yapmalısınız. Başarı sizin göreviniz, yükümlülüğünüz ve sorumluluğunuzdur.


Risk uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, protföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Risk Warning: Investment information, comments and recommendations contained herein are not within the scope of investment consultancy. Investment consultancy service is provided within the framework of investment consultancy agreement to be signed between brokerage houses, portfolio management companies, non-deposit banks and the customer. The comments and recommendations contained herein are based on the personal opinions of those commenting and recommending. These views may not be suitable for your financial situation and risk and return preferences. Therefore, making an investment decision based solely on the information contained herein may not yield results that meet your expectations.

Erguvan Global Limited | +44 7873 739240 | 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

United Kingdom, WC2H 9JQ

© Telif Hakkı 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.