Bir tepki değil, bir tercih olarak değişim

Bir tepki değil, bir tercih olarak değişim

İnsan doğası gereği bizler işler gerçekten kötü bir hal alana ve artık eskisi gibi devam edemeyeceğimizi fark ettiğimiz noktaya gelene kadar değişime direniriz.


Bu, bir birey için olduğu kadar toplum için de geçerlidir. Kim olduğumuza, ne yaptığımıza, nasıl yaşadığımıza, neler hissettiğimize ve nelere inandığımıza ve ya ne bildiğimize bakmadan önce kriz, travma, ölüm, hastalık ve trajedi bekleriz.

Genelde ancak "en kötü senaryoyu" yaşadığımız zaman sağlığımızı, ilişkilerimizi, kariyerimizi, ailemizi ve geleceğimizi destekleyen değişimler yapmaya başlarız.


Benim mesajım şudur: Neden bekleyesiniz?


Çoğumuz bilmemenin geçici rahatsızlığını duyarız!


Bir ıstırap ve üzüntü evresinde öğrenebilir ve değişebilir ya da bir mutluluk ve ilham evresinde bu adımı atabiliriz. Çoğu insan ilk seçeneği tercih eder. İkinci seçenekle devam etmek için, değişimin büyük olasılıkla bir nebze rahatsızlık, biraz huzursuzluk, bilinen rutinden uzaklaşma ve bir bilmeme süreci gerektireceğini kabul etmek zorundayız.


Çoğumuz bilmemenin geçici rahatsızlığını duyarız. Okumak neredeyse doğuştan gelen bir beceriye dönüşünceye kadar ilk gayretlerimizde tökezledik durduk. İlk kez keman ve ya davul çalmayı denediğimizde, ailelerimiz bizi ses geçirmez bir odaya kapatabilmeyi diledi. Temel bilgilere sahip ancak yalnızca tecrübeyle kazanabileceği ustalıktan yoksun olan bir tıp öğrencisi olan evladının kolundan kan almasına izin veren anne ve babaları kutlamak isterim.


Bilgiyi özümsemek ( bilmek ) ve sonra öğrendiğimiz şeyi belirli bir beceri içinize işlenene dek uygulayarak pratik tecrübe kazanmak ( nasıl yapıldığını bilmek ) çok önemlidir. Çünkü büyük olasılıkla şimdi benliğimizin bir parçasıymış gibi hissettiğimiz becerilerin bir çoğunda etkili olmuştur. Yine aynı şekilde, yaşamımızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek, bilgi ve bu bilginin uygulanmasını gerektirir.


Bu makalenin şimdi okuyacağınız gibi; üç kapsayıcı kısma ayrılmasının sebebi budur.


Kısım 1: BİZ BİLİMİ


Bölüm 1: Kuantum Biz
Bölüm 2: Çevremizi Aşmak
Bölüm 3: Bedenimizi Aşmak
Bölüm 4: Zamanı Aşmak
Bölüm 5: Hayatta Kalmak mı, Yaratılış mı?


Kısım 2: Beynimiz ve Meditasyon


Bölüm 6: Üç beyin: Düşünmek, Yapmak, Olmak
Bölüm 7: Uçurum
Bölüm 8: Meditasyon, Geleceğinizin Dalgaları


Kısım 3: Yeni Kaderimize Doğru İlerlemek

-------------

Kısım 1: Biz Bilimi


Keşif yolculuğumuz, gerçekliğin doğasına, kim olduğumuza, değişimin pek çok insan için neden bu kadar zor olduğuna ve bir insan olarak bizim için nelerin mümkün olduğuna dair bilgiler içerir.


Bölüm 1: Kuantum BİZ


"Sübjektif" zihnimizin "objektif" dünyamız üzerinde bir etkisi olduğu kavramına kucak açmaya başlamamız gerekiyor. Kuantum fiziğindeki gözlemci etkisi, dikkatimizi yönelttiğimiz şeyin enerjisini adadığımız yer olduğunu söylüyor. Sonuç olarak biz maddesel dünyayı etkileriz ( ki maddesel dünya da ağırlıklı olarak enerjiden oluşur ).


Bu fikri bir an durup düşünürsek, istemediklerimiz yerine istediklerimize odaklanmaya başlamak isteyebiliriz.


Eğer bir atomun %99,99999'u enerji ve %0,00001' i fiziksel maddeyse, o zaman ben bir şeyden çok enerjiyim!


Öyleyse neden ben aslında fiziksel dünyadan çok daha fazlasıyken dikkatimi o fiziksel dünyanın küçük yüzdesine veriyorum?


Mevcut gerçekliğimi duyularımla algıladığım şeylerle tanımlamak, yaşayabileceğim en büyük kısıtlama değil midir?


Bölüm 2: Çevremizi Aşmak


Çevremizin, nasıl düşündüğümüzü ve hissettiğimizi kontrol etmesine izin verirsek, beynimizde bize tanıdık gelen her şeye denk düşünmeye sevk eden "sinirsel ağlar" yani aynı devreler oluşturur. Sonuçta aynı şeyden daha fazla yaratırız. Tanıdık geldi, değil mi? :) Çevremizin etkilerinden kendimizi bağımsızlaştıramazsak, beynimizi her defasında yaşamımızdaki benzer sorunları, kişisel durumları ve koşulları yansıtacak şekilde programlamak kaçınılmaz olacaktır.


Bu yüzden kalıcı değişim için, yaşamımızdaki tüm fiziksel şeylerden daha büyük olmamız gerekir.


Bölüm 3: Bedenimizi Aşmak


Nasıl farkında olmadan bir dizi ezberlenmiş davranış, düşünce ve duygusal tepkiyle yaşadığımızın farkında mısınız? Sanki bir bilgisayar gibi hareket ediyoruz. Bu yüzden sadece pozitif düşünmek yetmez. Çünkü olduğumuz bireyin büyük bir bölümü bedendeki negatif kalıntılardır. Kalıcı değişiklikler yapmamız gerektiğini artık bilmeliyiz.


Bölüm 4: Zamanı Aşmak


Farkında olarak ya da olmayarak ya gelecek olayların beklentisi ya da geçmiş anıların etkisi ( ve ya her ikisi de ) ile yaşıyoruz. Öyle ki beden sonunda mevcut anın dışındaki başka bir zamanda yaşadığına inanmaya başlar.


Yakın zamanda yapılan araştırmalar, yalnızca düşünce yoluyla beyin ve bedeni değiştirecek doğal bir beceriye sahip olduğumuz göstermiştir.


Düşünceyi diğer her şeyden daha gerçek kılabildiğimiz için, doğru anlayışa sahip olduğumuzda, olduğumuz bireyi beyin hücresi seviyesinde değiştirebiliriz. Dikkatimizi kullanıp mevcut ana nasıl erişebileceğimizi öğrendiğimizde, tüm potansiyellerin var olduğu kuantum alanı kapısından geçeriz.


Bölüm 5: Hayatta kalmak mı, Yaratılış mı?


Hayatta kalmak ile yaratılış içinde yaşamak arasında devasa bir fark vardır!


Hayatta kalmak, stres içinde yaşamayı ve dış dünyanın iç dünyadan daha gerçek olduğuna inanmayı gerektirir. Bizler "savaş ya da kaç" ( survival mode ) sinir sistemi etkisi altında yaşadıkça zehirli kimyasal kokteyler ile çalışırız. Böylece yalnızca bedenimizi, çevremizdeki şeyleri ve ya insanları ve zaman saplantımızı önemsemek üzere programlanırız. Bu modda bedenimiz ve beynimiz dengesizdir. Tahmin edilebilir bir yaşam süreriz.


Ancak gerçek anlamda yaratılış evresinde olduğumuzda, beden yoktur, fiziksel şeyler yoktur, zaman yoktur - kendimizi unuturuz. Olduğumuz şeyi hatırlamak için dış gerçekliğe ihtiyaç duyan kimlik zincirlerinden bağımsız, saf bilinç oluruz.


Kısım 2: Beynimiz ve Meditasyon


Bölüm 6: Üç Beyin: Düşünmek, Yapmak, Olmak


Dikkatimizi çevremizin, bedenimizin ve zamanın dışına odakladığımızda, herhangi bir şey yapmak zorunda kalmadan kolaylıkla düşünmekten olmaya geçebiliriz. Zihnin bu evresinde beynimiz, gerçekliğin dış dünyasında olup bitenlerle zihnimizin iç dünyasında olup bitenleri ayırt edemez. Bu yüzden eğer yalnızca düşünceyle arzu edilen bir tecrübeyi zihninizde canlandırırsak, o olay fiziksel olarak meydana gelmeden önce onun yaşatacağı duyguları yaşarız. Yeni bir olma evresine doğru ilerleriz. Çünkü bedenimiz ve zihnimiz bir bütün olarak çalışır. Kuantum alanda potansiyel bir gerçekliğe odaklandığınız anda gerçekleştiğini bedeninizde hissederseniz; istenmeyen bilinçaltı programları yeniden yazmaya başlamışsınız demektir.


Bölüm 7: Uçurum


Ezberlediğimiz ( bizim kişiliğimize dönüşen ) bilgi ve duygulardan kurtuldukça içsel dünyamızda olduğumuz kişiyle, sosyal dünyada göründüğümüz kişi arasındaki uçurum kapanır. Yaşamımızdaki her tecrübenin duygusunu önceden tahmin edebiliyorsak, yeni bir şeyin oluşması için yer kalmaz. Çünkü biz yaşamımızı gelecek yerine geçmişten gözlemliyor oluruz. Bu ruhun ya özgür kaldığı ya da tutsak olduğu kesişme noktasıdır. Bu sebeple enerjimizi duygu formunda özgür bırakmamız gerekiyor.


Olduğumuz kişi gibi göründüğümüzde, gerçek anlamda özgürüzdür.


Bölüm 8: Meditasyon ve Geleceğin Dalgaları


Meditasyonun gerçek amacı; analitik zihnin ötesine geçmek, gerçek, kalıcı değişiklikler yapabilmek için bilinçaltı zihne girmektir. Savaş ya da kaç modun da yaşamak sadece daha fazla stres ve aynı kalıba sahip sonuçlar üretecektir. Bunun yerine meditasyon ile daha üstün bir şeyle bağlantı kurduğumuzda, düşünce ve duygularımız arasında öyle güçlü bir tutarlılık yaratırız ki dış dünyamızda ki hiç bir şey, hiç kimse, hiç bir koşul ya da şart bizi o enerji seviyesinden ayıramaz.


Artık çevremiz, bedenimiz ve zaman üzerinde üstünlük kazanırız!


Kısım 3: Yeni Kaderimize Doğru İlerlemek


İnsanlar doğru bilgiye ulaştıklarında ve o bilgiyi bütünüyle anladıklarında, öğrendikleri şeyleri uygulamak için etkili talimatlara sahip olurlar. Sonra tıpkı sihir gibi, gayretlerinin meyvelerini yaşamlarında geribildirim gibi hizmet eden değişiklikler olarak alırlar.


Buraya kadar eğer okuduysanız yazının bütünün de bizler için yeni ve sınırsız potansiyeller dolu bir kuantum alanı olduğunu anlamışızdır diye ümit ediyorum.


Geçmişte ya da gelecekte yaşamak ve ya bedenimizin, çevremizin ve zamanın etkisi ile andan uzak kalmak sadece ve sadece aynı ezber hayatı yaşamamıza sebep olacaktır.


Meditasyon; kitaplarda abartıldığı gibi yapılmak zorunda değildir. Basitçe anlatmak gerekirse;


Çevresel etkilerden kendini ayır. ( çevre etkisini kaldır )

Yatarak değil rahat bir koltukta oturarak yap. ( beden etkisini kaldır )

Bedenini yavaşça rahatlat. ( beden ve çevre etkisini kaldır )

Dış dünyanı düşünürsen rahatlayıp içine geri dön.


Bakalım kuantum alanında bizi bekleyen ne potansiyeller var!


Eğer bu yazıyı beğendiysen aşağıda yorum yapmayı unutma!


Bu yazıdaki tüm pratik bilgileri detayları ile içeren bir online kurs arıyorsan "İçimizdeki Gücün Sırları" video kurs tam sana göre.

Hak Atölyesi" nde başarının sıkı çalışmanın, eğitimin ve sabrın sonucu olduğuna inanıyoruz. Verilen örnekler genel olarak değerlendirilmemeli ve hiçbir zaman sonuç garantisi olmadığı bilinmelidir. Sağlanan bilgiler doğası gereği eğiticidir ve yasal veya finansal tavsiye niteliğinde değildir. Bu web sitesini veya herhangi bir ilgili materyali kullanarak, kendi sonuçlarınızın veya bunların eksikliğinin tüm sorumluluğunu almayı kabul edersiniz. Ekibimiz sizi desteklemek için burada, ancak herhangi bir aksiyona geçmeden veya herhangi bir risk almadan önce her zaman durum tespiti yapmalısınız. Başarı sizin göreviniz, yükümlülüğünüz ve sorumluluğunuzdur.


Risk uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, protföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Risk Warning: Investment information, comments and recommendations contained herein are not within the scope of investment consultancy. Investment consultancy service is provided within the framework of investment consultancy agreement to be signed between brokerage houses, portfolio management companies, non-deposit banks and the customer. The comments and recommendations contained herein are based on the personal opinions of those commenting and recommending. These views may not be suitable for your financial situation and risk and return preferences. Therefore, making an investment decision based solely on the information contained herein may not yield results that meet your expectations.

Erguvan Global Limited | +44 7873 739240 | 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

United Kingdom, WC2H 9JQ

© Telif Hakkı 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.